„Faces of Dynów”

„Trzy Kultury”

unnamed

26 stycznia 2018
Inauguracja działalności Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy kultury” przy Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie

26 stycznia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, w ramach obchodów Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, zainaugurowana została działalność Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy kultury”, powstałego przy szkole. Celem działalności Centrum jest prezentowanie w ciekawy sposób naszego narodowego dziedzictwa, ukazywanie związków polskiej kultury z kulturą żydowską i ukraińską, rozbudzenie u młodzieży zainteresowań w duchu kulturowej otwartości, kształtowanie postawy tolerancji, dążenie do dialogu kulturowego pomiędzy młodymi ludźmi oraz propagowanie idei wolontariatu. Działania CEM-u (wystawy, prelekcje, konkursy, warsztaty i inne) skierowane będą do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu rzeszowskiego oraz sąsiadujących z Dynowem powiatów. Inauguracja odbyła się pod Honorowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Piątkowa uroczystość wpisała się również w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przypomniała bowiem, jak wielką wartością jest wolność i dialog zaprowadzający pokój.

Uroczystość swą obecnością uświetnili p. Jerzy Malinowski z Biura Poselskiego p. Krystyny Wróblewskiej, posła na Sejm RP, p. Elżbieta Wolan, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dr Paweł Korzeniowski z-ca dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, p. Zygmunt Frańczak, Burmistrz Miasta Dynowa, p. Jerzy Bednarz, p. Krzysztof Kędzierski i p. Aleksander Stochmal, Radni Powiatu Rzeszowskiego, p. Anna Stróż, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, p. Sara Społowicz, menadżer Centrum Historii i Kultury Żydów w Dynowie, dyrektorzy szkół oraz placówek działających w mieście i gminie Dynów, prezesi dynowskich stowarzyszeń, emerytowani nauczyciele szkoły oraz mieszkańcy Dynowa i uczniowie. Gościem specjalnym była Lucia Retman urodzona w Dynowie, ocalała z Holokaustu.

Podczas uroczystości pięknie zaprezentowała się młodzież Liceum w programie słowno- muzycznym pt. „Dynów babci Beli”, opartym na wspomnieniach Beli Neger, babci malarki Niny Talbot. Jednym z punktów programu było również zwiedzanie wystawy prac zatytułowanych „Twarze Dynowa” wspomnianej już malarki Niny Talbot. Obrazy przedstawiają przodków artystki a także współczesnych mieszkańców miejscowości. Prace zostały przekazane Liceum i można je oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości były wspomnienia Luci Retman, która opowiedziała swoją historię ocalenia z Holokaustu. Skierowała też piękne słowa do młodzieży, by pamiętając o tym, co się wydarzyło przed laty, nigdy nie dopuściła do powtórzenia się tragicznej karty historii. O swoich dynowskich korzeniach opowiedzieli też studenci z USA, jednocześnie wyrażając podziw dla poziomu zorganizowanej uroczystości.

Część oficjalną zakończyła projekcja dwóch filmów autorstwa uczniów Liceum pt. „Materialne i niematerialne ślady ludności żydowskiej w Dynowie”. Po niej goście mieli okazję skosztować potraw kuchni „trzech kultur” – polskie proziaki, żydowski czulent i lwowskie pierogi. Uroczystościom towarzyszyły media – Radio Rzeszów oraz Podkarpacka Historia.

Elżbieta Klaczak-Łach, Dyrektor LO w Dynowie

http://www.lodynow.pl/


„Twarze Dynowa” w Dynowie (15 VI 2017)

19420737_1724781297819560_6804127756888604383_n.jpg

 

Sobota, 15 lipca 2017, ul. Jana Pawła 20


„Twarze Dynowa” w Zamościu (1 XII 2016)

407b

 

Wernisaż wystawy odbędzie się dnia 1 grudnia 2016 o godzinie 14:00. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.


„Twarze Dynowa” w Krakowie (28 IX 2016)

14523013_1304049489629056_729721312114551903_n

Faces of Dynów (Twarze Dynowa)
Wernisaż wystawy Niny Talbot (USA) (malarstwa i historii), poświęconej przedwojennym Żydom z Dynowa.
Wprowadzenie wygłosi Prof. Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski).

http://www.jhi.pl/blog/2015-01-21-twarze-z-dynowa

 

28 września 2016 roku w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie miało miejsce otwarcie wystawy artystki-malarki z Nowego Jorku Niny Talbot pod tytułem „Twarze Dynowa”. Pani Nina podczas specjalnej akcji przeprowadzonej w Dynowie przez Niemców we wrześniu 1939 roku straciła ok. 40 członków swojej rodziny.

Wystawie towarzyszy publikacja pod tym samym tytułem, która zawiera między innymi artykuły, listy, wspomnienia oraz fragmenty księgi Yizkor Dynowa (księga pamiątkowa miasta Dynów). O Dynowie, a tym samym o swoich korzeniach, Autorka dowiedziała się od swojej ukochanej babci Beli Neger, która z Dynowa wyjechała jako nastoletnia dziewczyna. Od 2013 roku Nina Talbot wraz ze swoim mężem przyjeżdżała do Dynowa, szukając śladów swoich bliskich. Efektem tych poszukiwań jest właśnie wystawa, którą ciągle jeszcze można podziwiać we wspomnianym już Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.
Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dynowa: Andrzej Stankiewicz i Maciej Jurasiński mieli przyjemność uczestniczyć w wernisażu wystawy. Autorce, oprócz męża, towarzyszyła jej przyjaciółka, mieszkająca na stałe w Nowym Jorku dynowianka Alina Kędzierska. Gości przywitał Dyrektor Centrum Joachim Rusek, a słowo wstępne wygłosił dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec. Dodatkowym akcentem i miłą niespodzianką dla malarki był udział w wernisażu dynowskiej młodzieży studiującej w Krakowie i mieszkających tam na stałe dynowian (m.in. Alicji Jurasińskiej, Wojciecha Makaryka i Marty Herman).

Informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Dynowa planuje w okresie wakacyjnym sprowadzić wystawę do Dynowa. Już teraz gorąco i z pełnym przekonaniem zachęcamy Państwa do jej obejrzenia!

Maciej Jurasiński


„Faces of Dynów” / „Twarze Dynowa”

unnamed

Faces of Dynow: http://ninatalbot.com/

„Obrazy Niny Talbot przedstawiają historię jej przodków, którzy żyli w Dynowie.
Portrety są wynikiem jej podróży do Dynowa w Rosz Haszana 5774 (2013). Początkowym celem podróży było prześledzenie historii emigracji do Nowego Jorku jej babci Belli. Na miejscu okazało się, że miasteczko żyje w cieniu masakry Żydów dokonanej przez Nazistów drugiego dnia Rosz Haszana 1939 roku.

Na tablicy poświęconej zamordowanym, które znajdują się w nowo wybudowanym Centrum Historii i Kultury Żydów polskich w Dynowie odkryła nazwiska swojego wujostwa i kuzynów, co nadało jej podróży nowego celu, odtworzenia życia swoich krewnych. Konfrontując się ze stratą tak wielu żyć, Talbot zdała sobie sprawę, że „Moja babcia wyjechała pierwsza, dlatego jestem dzisiaj tu“.

W pracach przedstawiony jest wewnętrzny punkt widzenia Niny Talbot, który daje widzowi możliwość wędrowania w głąb historii jej rodziny. Artystka dotyka twarzy, miejsc, związków, zawiłości i historii rodzinnych i portretuje zmieciony z powierzchni świat dynowskich Żydów.

Strona techniczna twórczości Talbot to słuchanie wywiadów ludzi, którzy żyli i pamiętają, czytanie, zagłębianie się w historię regionu galicyjskiego.

Zainicjowane przez pochodzącego z Izraela rabina Pinchasa Pompa Centrum Historii i Kultury Żydów Polskich w Dynowie to prężnie rozwijający się ośrodek pielgrzymkowy dla Żydów, którzy od kilku lat z całego świata przyjeżdżają do Polski, aby odwiedzić groby cadyków.

Co prawda Centrum Historii i Kultury Żydów Polskich w Dynowie powstało z myślą o żydowskich pielgrzymach, ale jest to fundacja otwarta na i dla wszystkich osób pragnących poznać historię i ocalić od zapomnienia żydowską spuściznę na Podkarpaciu, niezależnie od pochodzenia czy wyznania. Świadczą o tym liczne spotkania i imprezy kulturalne odbywające się w CHiKŻP m.in. z okazji świąt żydowskich, których głównym celem jest integracja międzykulturowa i dialog międzyreligijny.

Centrum Historii i Kultury Żydów Polskich w Dynowie nawiązuje w swej funkcji do synagog w dawnej Polsce i mieści w sobie koszerną stołówkę, mykwę oraz dom pielgrzyma.
W przyszłym roku obrazy Niny Talbot będą częścią obchodów rocznicowych.”

z: Dział Genealogii ŻIH/ Jewish Genealogy at JHI

Nina Talbot's portraits depict the stories of her ancestors who lived in the historical town of Dinov. The portraits are…

Posted by Dział Genealogii ŻIH/ Jewish Genealogy at JHI on Saturday, November 15, 2014